2018-11-08

INFORMACJA

APTEL Adam Pawlak Sp. jawna z siedzibą w Białymstoku informuje, że przejściówka JACK 3,5 mm AUX na USB model AK291, jest niezgodna z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości stężenia wagowego ołowiu w każdym z 2 komponentów powyżej 3000 mg/kg, które, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia ROHS II, w materiałach jednorodnych dla ołowiu może wynosić do 0,1% (tj. do 1000 mg/kg). Ogłoszenie publikuje się z uwagi na prowadzone postępowanie przed Prezesem UOKiK.